Tarieven


De Tandartsrekening


Op de factuur staat een korte omschrijving van de uitgevoerde prestaties en de daarbij behorende codes. Deze prestaties vormen samen de uitgevoerde behandeling. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat hetzelfde is voor alle tandartspraktijken in Nederland.

De tarieven zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) volgens de tariefbeschikking Tandheelkundige zorg.* Deze tarievenlijst is geldig van 1 januari 2021 t/m 31 december 2021.

Onze tandartspraktijk heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat patiënten vanaf 18 jaar een factuur van de uitgevoerde behandeling ontvangen. Deze gespecificeerde nota kan dan bij de betreffende zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Vanaf 1 januari 2013 zenden wij de facturen voornamelijk per e-mail. Bij de meeste zorgverzekeraars is het namelijk mogelijk om de nota online te declareren.

Voor patiënten tot 18 jaar zenden wij een gespecificeerde nota rechtstreeks aan de zorgverzekeraar, aangezien deze volledig vanuit de basisverzekering wordt vergoed.* De informatie voor het opstellen van de tarievenlijst is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. De tandarts is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.